Follow Us

התכנית לעבודה דיאלוגית בקבוצות גדולות: מחזור 2 יוצא לדרך


אף פעם לא ראיתי עצמי מורה, למרות שאני מלמדת כבר למעלה מ-30 שנה. כל מה שמעניין אותי באמת זה להיות בקצה החי של הדברים, לפתח ולהתפתח.

חייבת לומר שהמחזור הראשון של התכנית להכשרת מנחים לעבודה דיאלוגית בקבוצות גדולות היה חוויה אינטנסיבית של חיים ושל למידה. יחד עם רתם עפר ועם קבוצה נפלאה של 25 שותפים, יצרנו וחווינו למידה והתפתחות שמרחיבים את ליבי יום יום.

בימים אלה אנו פותחים מחזור שני ללמידה ומזמינים אותך אישית - יועצ.ת, מנחה, מנהל.ת, אקטיביסט.ית חברתית וקהילתית - שמחפש.ת כלים ושיטות שמאפשרים ומעודדים התפתחות של כל פרט ושל הקבוצה, שיח משמעותי ויצירה משותפת גם בתנאים שבהם שום דבר לא מובן מאליו (עיין ערך קורונה והעולם כיום...) ומתאימים לכל גודל קבוצה.

בואו ללמוד איתנו. מתחילות בספטמבר 2020.

לפרטים ולהרשמה


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square