Follow Us

שיח רב דורי מרתק במרחב פתוח בגליל העליון


מרחב פתוח מזמן תמיד מפגש ודיאלוג בין מגוון רחב של אנשים.

במרחב שפתחנו בגליל העליון בנושא – סוגיות ואתגרים בחינוך הבלתי פורמאלי – בלט וחימם את הלב שיח רב-דורי משמעותי וקשוב.

המועצה האזורית קראה לכל התושבים ולכל בעלי התפקידים שהנושא חשוב להם לבוא להשמיע ולהשפיע. כשלוש מאות איש הגיעו למקום ההתכנסות בחדר האוכל שבקיבוץ עמיר. במשך יומיים התרחש מפגש אנושי עם שיח משמעותי, לעתים נוקב, שהניב רעיונות וכיוונים חדשים. עד לסיום המפגש התהוותה במרחב מנהיגות של רבים ושונים, באמצעות יוזמות עשייה שצמחו בו.

והנה מה שכתבו על כך אנשי הגליל העליון עצמם:

" האנתרופולוגית מרגרט מיד אמרה 'לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד שאי פעם הביא לשינוי'. הכנס הזה מוכיח עד כמה זה נכון", אמרה שירה טל קוגן, מנהלת החינוך הבלתי פורמלי במועצה, והוסיפה כי "אני מסיימת את היומיים האלה בידיעה שזוהי רק ההתחלה. מעגלי החשיבה היצירתיים, ההיענות המדהימה והרוח החינוכית שפיעמה בקרב המשתתפים, הזכירו לי את הטוב והשפע שיש לנו בגליל העליון. נרתום את מה שלמדנו בכנס, כולל נקודות לשיפור והתחדשות, ויחד עם התמיכה במערכים הקיימים נבנה ונחזק את התחום הבלתי פורמלי במועצה".

ואפשר לחוש עוד קצת מהאווירה והרוח בסרטון כאן (הקליקו לראות), ובתמונות.


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square