Follow Us

מרחב פתוח לאסטרטגיה - רשות ניירות ערך

לפעמים אנחנו מתקשים להאמין שמרחב פתוח הוא מתודולוגיה שממיסה ציניות ופותחת אפשרויות שלא חלמנו עליהן. לא מעזים כי אנחנו סקפטיים אם זה יכול לעבוד.

אז הנה לפניכם הצצה למרחב פתוח עם הרשות לניירות ערך (2018). תהליך אסטרטגי אמיץ ונפלא שבו השתתפו 100 אנשי רשות וכ-30 אורחים מבכירי שוק ההון במשק. שמחה שזכיתי להשתתף בו.

תודה אורי לנדאו על שהזמנת אותי לייעץ וללוות אותך ואת כל תהליך העיצוב, ההכנה וההנחיה של המרחב הפתוח הזה.

מוזמנים לשמוע מפי האנשים עצמם, ו"לראות" את רוח המפגש:


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square