Follow Us

עקרונות וקסם בעבודה עם קבוצות גדולות

במרץ 2018 נפל דבר בישראל. יצא לדרך הכנס הראשון "כנס קוד פתוח, תהליכים בקבוצות גדולות", יוזמתן של רותם עופר, עליזה פרוכטמן ואורלי קמין, ועבודת הכנה של צוות רחב ומגוון שהשכיל להפגיש למעלה מ-40 איש מתחום הקבוצות, העבודה השיתופית, הייעוץ הארגוני וכד'.

בשבילי אישית זה היה חג מיוחד.

חלפו עשרים שנה מאז שהגעתי חדורת רוח מרחב פתוח, חקר מוקיר, קפה עולמי ושאר buzz words שלא היו מוכרים בארץ באותה תקופה.

חלפו כמעט עשר שנים מאז המחאה החברתית. והנה נפגשת "כל המערכת" באותו חדר: אנשים שגדלו על ברכי מרחב פתוח ופיתוח ארגוני דיאלוגי, אנשים שרואים בי מורתם, אנשים שהכשירו את עצמם בשדות אחרים של ידע כמו הנחיית קבוצות למיניה, דמוקרטיה השתתפותית, ושל חיים אקטיביסטיים, נפגשים ויוצרים קהילה.

והחגיגה הגדולה מכולן היא.... שהיה לי תפקיד מאוד זעיר בהכנה! מה אומר? אני מאושרת. שדה שהיה ועודנו נתיב ייעוד ועשייה מרכזית בחיי צומח ומלבלב מתוך עצמו. פשוט נפלא. מרגישה מתפנה להרפתקאות נוספות.

היה כנס עשיר, מרתק, מכיל, מאתגר, שהניב יוזמות, שיתופי פעולה, היכרויות וכמובן את הכנס הבא שניב הורוביץ לקח על עצמו לרכז את הכנתו.

כחלק מתרומתי לכנס ניסיתי לתמצת את החכמה המעשית של עבודה בעשרים השנים האחרונות לכדי עשרים דקות של הרצאה. אני מצרפת כאן את המצגת, בנושא עקרונות וקסם בעבודה בקבוצה גדולה - להנאתכם...

להתראות בכנס הבא.

מצרפת את המצגת של הרצאתי באותו כנס. תיהנו...

#פיתוחארגונידיאלוגי #תהליכיםהשתתפותיים #רוח #רוחניותועסקים #largegroups #קבוצותגדולות

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square