Follow Us

לכבוד יום האהבה


אם יש משהו שאני ממש אוהבת לעשות, זה לפגוש חבורה של אנשים שיש להם תשוקה לפתוח מרחב לעצמם ולאחרים ואחריות ללמוד יחד איך עושים את זה. אני אוהבת את העבודה הזאת, כי היא נותנת לי את הזכות ללוות אנשים במסע של גילוי שמשחרר אותם, שמרווח אותם, שמפנה מקום ומאפשר קבלה מפתיעה של דברים שלכאורה לא הולכים ביחד... לא אפשריים. לגלות שלמעשה לא באמת קיימת תחרות בין to be ל-to belong, או בין me ל-we.

במסע המשותף אנו חווים מרחב פתוח, פורשים ובוחנים אמונות יסוד בהקשר לייעוץ, להנחיה ולניהול; ומתרגלים פרדיגמה אחרת של חיים ועבודה.

בין ה-7 ל-9 בינואר 2018, ביד השמונה כמו תמיד, נפגשה חבורה סקרנית, פתוחה ומהממת למסע משותף. המסע היה מפתיע בעומקו ובחדוות העשייה והלמידה שבו. הקבוצה כללה יועצים, מנחים, אקטיביסטים חברתיים; מכל הגילאים מכל המינים. פשוט תענוג.

ביום השני מתוך השלושה הצטרפו אלינו עשרה מקרב בוגרי המחזורים הקודמים, כשהם מהווים קרקע, מקור מידע, ומשאב ללמוד על מגוון סגנונות יישום ושימושים למרחב הפתוח. תודה מיוחדת להם, וכמובן לשותפי מאז ומקדם, אבנר הרמתי ושי בן יוסף.

מאז ינואר כל אחת ואחד מהמשתתפים מתכנן כיצד ליישם את התובנות החדשות והכלים החדשים בעבודתו או עבודתה. במהלך חודש מרץ ניפגש אצלי בסלון להדרכה יישומית בקבוצות קטנות.

אני ממש סקרנית.#הכשרה #openspacetechnology #תהליךשיתופי #מרחבפתוח #פיתוחארגונידיאלוגי

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square