Follow Us

לגלוש על הגל הכאוטי


הכנס השנתי המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים

5 – 7 בפברואר 2018, קמפוס המרכז האקדמי רופין

אני רוצה לעניין אתכם בכנס השנתי המשותף, שיוקדש לדיון בהשפעות וההשלכות של הטכנולוגיה והחדשנות המשבשת על העולם האישי והארגוני. איך מתמודדים עם הכאוס, עם שטף המידע הבלתי פוסק, עם דיגיטצה, אוטומציה, מניפולציה, בינה מלאכותית ועוד ועוד.

שמחה שגם השנה תהיה הזדמנות לפתוח מרחב דיאלוגי סביב סוגיות מהשטח. ביומו השני של הכנס אנחה קבוצה, בשיטת הקלידסקופ הארגוני, בה "נעמיד" בחדר את המציאות המורכבת כמצב אינטראקטיבי. נסתכל ביחד על המציאות בו-זמנית דרך עדשות מרובות, בנסיון להבהיר את התמונה המרובדת והמורכבת.

להרשמה ולפרטים נוספים

לתוכנית הכנס

לתיאור מפגש הקלידוסקופ הארגוני


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square