Follow Us

עסק טוב - על רוחניות ועסקים


הרעיון לשלב בין עסקים לרוחיות אינו חדש, אך נדמה שהפך לעניין חם מאוד במגזר העסקי בישראל. הכניסה הטבעית של רוח אל תוך הארגון עוברת דרך המנהל, שתפקידו הבסיסי להוביל את הארגון והחלטותיו המשפיעות לעתים על איכות חייהם של אלפי עובדים ולקוחות ועל

משאבים סביבתיים.

למאמר המלא

#רוחניותועסקים #שותפויות #מרחבפתוח #openspacetechnology

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square