Follow Us

למה חשוב לי להזמין אתכם להכשרה בפתיחת מרחב?

בקיץ 1998 נפגשתי לראשונה עם אהבתי. היא הופיעה בצורת מודעה קטנה בעיתון אודות כנס בן ארבעה ימים לתכנון שנת העבודה של עמותת צ'רנוביל : פסיכולוגים אמריקאים ורוסים שפועלים ביחד לשיקום קהילת צ'רנוביל שלאחר האסון. הייתי אז עם משפחתי בארצות הברית, ומה שמשך את עיני היה דווקא התיאור של שיטת העבודה במהלך אותם ארבעה ימים. קראו לה open space technology - מרחב פתוח. ההשתתפות בארבעה ימים אלה, שאותם הנחתה קרולין קינסמן, שינתה את חיי.


הריסון אוון ואני

שנה לאחר מכן, בקיץ 1999, פגשתי את יוצר שיטת המרחב הפתוח הריסון אוון (מימין יחד בתמונה מתוך כנס בבלגרד 2014), במסגרת תהליך הכשרה. בנובמבר 2001 הנחיתי יחד עם הריסון ועם אבנר הרמתי תהליך הכשרה ראשון בישראל לפותחי מרחבים. את ההכשרה קיימנו ב"יד השמונה", אכסניה שהפכה למסורת.


המרחב הפתוח היה בשבילי פלא ברמה האישית משום האפשרות שהוא נותן לכל אדם להשמיע קול, להיות לגמרי הוא עצמו ויחד עם זאת לגמרי שייך. ברמה הארגונית והמערכתית המרחב הפתוח איפשר תנועה במקומות שהיו כבויים ומשותקים, שחרר אנרגיית חיים וחיוניות שהיתה כלואה בכעס, חוסר אונים ותסכול, ויצר בריתות ושותפויות שהחליפו פירוד וניכור.

התודעה הרשתית של המרחב הפתוח מאפשרת חוויה של בחירה מתמדת, שוב ושוב ושוב, המניבה חדוות עשייה שאנחנו חווים כשאנחנו חופשיים.


מאז ועד היום קיימנו בארץ לפחות 16 הכשרות (הפסקתי לספור :)) וקהילת פותחי המרחבים בארץ ובעולם התרחבה מאוד ומשפיעה על תודעתם של אנשים מתחומים מגוונים. מנהלים, מורים, יועצים ואנשי מקצוע למיניהם.


שמחה מאוד להזמין אתכם להכשרה הבאה, שאתקיים יחד עם עמיתי אבנר הרמתי ושי בן יוסף שוב ב"יד השמונה" שבהרי ירושלים, ב-9-11 בינואר 2018 .

לפרטים נוספים, ולהרשמה - לחצו כאן.

#הכשרה #ost #openspacetechnology #מרחבפתוח #סיפורמקורי #פיתוחארגונידיאלוגי

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square