Follow Us

למידה בסלון : פיתוח ארגוני דיאלוגי - תיאוריה ופרקטיקה

לקראת פתיחת מחזור שני של למידה בסלון עם טובה אורבוך

באוגוסט 2015 נסעתי לונקובר קנדה כדי להשתתף בהשקה של ספר שהשתתפתי בכתיבתו.

Bushe.G and Marshak.B, Eds, ( 2015) Organization Development: The Theory and Practice of Transformational Change, Berrett-Koehler Publications, San Francisco

החוויה של כתיבת הפרק שלי (פרק 10 בספר) והשותפות הפעילה בכתיבת הספר כולו, עם כותבים מרחבי העולם ועם העורכים Bushe&Marshak, היתה חוויה מעצימה ומלמדת מאוד: מסע של העמקה, המשגה, דיוק ומחויבות להסבר של מה שאני עושה כבר עשרים שנה. חוויתי סיפוק עצום מכך שאחרי כמעט עשרים שנות פעילות "מחוץ לקופסא", מתוך פרדיגמה שעד עכשיו לא היה לה שם, לא היתה לה כותרת, ולא מקום על המדף - צמח זרם בפיתוח ארגוני. פתאום קוראים למה שאני עושה "פיתוח ארגוני דיאלוגי", ויש גם ספר משותף ומרשים שפורש אותה בפני המתעניינים... תענוג צרוף!

לא עוד מדובר באוסף של מתודולגיות השתתפותיות בלבד ( כמו מרחב פתוח, קפה עולמי, חקר מוקיר וכיוב'), אלא במה שידעתי תמיד והמשגתי רק באופן חלקי - מדובר תפיסת עולם אחרת, מבוססת על ערכים שדומים וגם מעט שונים מהפיתוח הארגוני הקלאסי. מהפרדיגמה השונה נובעים דפוסי עבודה יחודיים, תפקידים ליועץ וללקוח, וברית אחרת בין העושים במלאכה .


כשחזרתי מקנדה ידעתי שהגיע הזמן.

הזמן לחלוק את הדרך הזאת.

אצלי בבית.

עם קולגות ושותפים לדרך הפיתוח הארגוני

עם יועצים שלא מסתדרים עם הפרדיגמה הקלאסית של היעוץ כדרך יחידה לתאור המציאות

עם יועצים שגיבשו כבר תפיסה ייעוצית ומחפשים העמקה והעשרה....


בתחילה עוד לימדתי לתואר שני ביעוץ ברקאנטי כך ששילבתי חלקים מהתשוקה שלי בעשייה שם, לקראת סוף 2016 - החלטתי לצאת לדרך של למידה בסלון -


הקבוצה הראשונה היתה בעצם קבוצותיים. כי היו בה כאלה שהיו חייבים ללמוד בבוקר, וכאלה שהיו חייבים ללמוד אחר הצהריים. מרוב התלהבות נעניתי לשניהם.


עתה,לאחר שנחתי קצת, אני מזמינה גם אתכם אלי לסלון, ללמידה משותפת!

מחזור שני יוצא לדרך

לאט לאט נוצרת קהילה דינמית ולומדת.


אם אתם רוצים להתרשם מהחוויות של המחזור הראשון - ראו עדויות של המשתתפים.


#פיתוחארגונידיאלוגי

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square