פתיחת המרחב" היא השקפת עולם,  הרואה בקיום וביקום מרחב אינסופי"
הפתוח ונפתח לכולם כל הזמן

הרצאות וידאו