חקר מוקיר - Appriciative Inquiry

חקר מוקיר - עיקרי הגישה

 השאלות שאנו שואלים משפיעות על מה שנמצא, והן מהוות חלק מהותי מתהליך השינוי. במובן הזה, החקירה בארגון אינה אובייקטיבית או ניטרלית

"

חקר מוקיר לומד את חוזקות הארגון ואנשיו. מעודד את חברי הארגון להתבונן בעצמם כשהם בשיאם
 
 

"

מאת: טובה אורבוך

 

אנשים וארגונים נעים אל עבר התמונות המוחיות שלהם. על-כן חשוב וכדאי שתהיינה אלה תמונות שמקדמות את עצמם ואת הארגון אל מחוז חפץ. החקר המוקיר מאפשר להתחבר לחוויות שיא של עבר ומהן ליצור מכוונות לעתיד.

 

קיימים 5 עקרונות  פילוסופים-פסיכולוגים העומדים בבסיס הגישה:

א. עקרון הבניית המציאות החברתית – המציאות היא תולדה של הפירושים שאנו נותנים לה. אנו בוחרים על מה להסתכל. כמו כן פעמים רבות אנו מבנים את המציאות שלנו על סמך ניסיון קודם, ומכאן שהידע שלנו והגורל שלנו שזורים זה בזה.

 

ב. עקרון הסימולטניות – החקירה והשינוי שזורים זה בזה. גישת התחקיר המוקיר שייכת לזרם מחקר הקרוי מחקר פעולה (action research) אשר טוען כי חקר במערכות אנושיות חייב להיות משולב עם פעולה: אנו חוקרים ופועלים בו זמנית כשהמחקר והפעולה מזינים זה את זה. בחקר מוקיר השאלות שאנו שואלים משפיעות על מה שנמצא, והן מהוות חלק מהותי מתהליך השינוי. במובן הזה, החקירה בארגון אינה אובייקטיבית או ניטרלית.

 

ג.  עקרון הפואטיקה – ארגונים ומערכות אנושיות הן כמו ספר פתוח, כמו יצירת אמנות – הם פתוחים לאין סוף פרשנויות.  אנו מקשיבים לכל הפרשנויות והקריאות השונות, ומחפשים אחר הקריאות הכי יצירתיות שמייצרות אנרגיה. מתוך הקריאה אנו יכולים להמשיך ולכתוב את המשך הסיפור – הארגון כגיבור הסיפור שלו עצמו.

 

ד. עקרון החיזוי – מה שאנשים צופים לו משפיע על מה שהם מוצאים, בדומה לתהליך של 'נבואה המגשימה את עצמה'.

 

ה. עקרון החיוביות/ הקשר בין דימוי ופעולה - אנשים וארגונים התופסים את תדמיתם בצורה חיובית, מתנהגים באופן עקבי עם תדמית זו.

 

החקר המוקיר, כפי ששמו מעיד עליו עוסק בחקר הארגון. ייחודו בכך שהוא חוקר ולומד את חוזקות הארגון ואנשיו. החקר המוקיר מעודד את חברי הארגון להתבונן בעצמם כשהם בשיאם וללמוד מהם הגורמים שמובילים לתחושות/ביצועים טובים בארגון. מתוך תובנות אלה, בונים חברי הארגון עתיד רצוי משותף.

 

 עיקרי עשייה וערכי ליבה  של הגישה

קיימים 4 עקרי עשייה יישום המנחים את תהליך החקר המוקיר:

 

1. החיפוש אחר כוחות החיות והחיוניות הארגוניים חייב להיות מוקיר מטבעו. לחפש אחר "מה שעובד" קרי, מהם אותם "גורמי שיא" שמשמשים להפעיל יכולות ואנרגיות של פרטים ולמקד אותם ביצירת ההווה והעתיד של הארגון.

 

2. החיפוש אחר כוחות החיות והחיוניות הארגוניים צריך להיות בר יישום. הוא צריך להוביל לידע שניתן לתקף אותו ולהשתמש בו באופן יצרני/פרודוקטיבי.

 

3. חקירה לתוך כוחות החיות והחיוניות של הארגון צריכה להיות מפרה/מניבה. ידע מוקיר  נוטה, מטבעו, להציע "מה יכול להיות". באמצעות התבוננות במיטב של מה שיש אנו מיצרים מחשבות לגבי ה"עשוי להיות" ואילו מאתגרות את הארגון לדמיין ' מה יכול להיות ' ולהפוך ל"טוב ביותר האפשרי".

 

4. חקירה לתוך כוחות החיות והחיוניות של הארגון צריכה להיות משותפת. היא צריכה לעורר שיחה בריאה בנוגע לכיצד היו פני הדברים אצלנו, כיצד הם היום וכיצד הם עשויים להיות.