טובה ממריאה.jpg

PIONEER, TEACHER AND GUIDE TO DIALOGIC WORK

חלוצה, מורה ומורת דרך לעבודה דיאלוגית

ENGLISH SITE
לאתר בעברית
newlogo.png

מרחב פתוח להתהוות

newlogo.png

OPEN SPACE FOR EMERGENCE