מסעות חקר    learning Expeditions

מסעות החקר הינם חלק מהתהליך ההשלה וההקשבה המעמיקה

"

 

מסעות חקר

 

מסעות חקר הינם דרך ללמוד על עצמינו ועל אחרים במבט מבפנים ומבחוץ. מסעות החקר מאפשרים איסוף מידע חיוני על בסיס הקשבה עמוקה כחלק מתהליך ה"U Procces" שגובש על ידי אוטו שרמר

והינן רכיב בתוך ה U Lab אשר פותח על ידי קבוצת Rios (אדם קהיין וזאיד חסן) בהשראתו של שרמר.

 

הU Lab  מאפשר ראיית עומק, השלה וקילוף של חשיבה והקשבה אוטומטיים ופתיחה של הזדמנויות להקשיב מתוך העתיד המתהווה ליצירה של חידושים ומציאות חדשה. 

מסעות החקר הינם חלק מהתהליך ההשלה וההקשבה המעמיקה.

 

דוגמא לפרוטוקול (מתווה) של מסעות-חקר,

 

יום אסטרטגיה, המחלקה להתחדשות וזהות יהודית, החברה למתנסים

טובה אורבוך tova.averbuch@gmail.com   , 7.11.2012, ציפורי

 

בכל צוות יהיו 4 , כל צוות יבחר מתוך מגוון האתרים הרשומים בדף המצורף את האתר שבו הוא רוצה לבקר.

 

לפני צאתכם לביקור: הכנה אישית וצוותית (כ- 15 דקות)

 • נסו להשקיט את המחשבות ואח"כ רשמו לעצמכם תשובות לשאלות הבאות (כ5-10דקות):

 • מה אני חושב/ת שאני כבר יודעת על הארגון איתו אנו אמורים להפגש? על האנשים שאפגוש? על התגובות שאקבל? רשמו 5 הנחות או צפיות מוקדמות שיש לכם.

 • מה אני רוצה לדעת על הארגון ועל האנשים בהקשר של "התחדשות וזהות יהודית"? רשום 3 שאלות שמעניינות אותך.

          שאלות לדוגמא:

 • מה החשיבות של הנושא היום בישראל ובעולם?

 • כיצד נוגע הארגון שלכם בנושא זה? במה עוסק? במה יחודי?

 • מה המקום הייחודי שצריכה לקחת חברת המתנסים, התרומה והייעוד של המחלקה להתחדשות וזהות יהודית ?

 

2. לכשתסיימו שתפו זה את זה (כ5 דקות) וצרו רשימת שאלות מוסכמת המורכבת משאלותיכם ומרשימת שאלות של המחלקה (דף נלווה)

 

3. הביקור ייערך כצוות (עד 4 אנשים). מנו שני בעלי תפקידים: אחד  שמציג אתכם ואת הפרויקט/הביקור("במסגרת איסוף מידע לעיצוב אסטרטגיה של המחלקה להתחדשות ולזהות יהודית בחברת למתנסים אנו מעוניינים לשאול אתכם מספר שאלות...") ושני שמדווח ומציג את ממצאי הביקור במליאה כשחוזרים מן הביקור (עמוד או שניים שמבוססים בעיקר על התחקור שלאחר הביקור).

 

במהלך הביקור (כ30 דקות):

 • בכל פעם שמגיעים לאתר נבחר (פיזית או טלפונית): מי שמונה כמציג מציג את הצוות וכל אחד מציג עצמו, בקצרה, אישית.

 • הקשב והתבונן. זכור שיש לנו ששה חושים: ראיה, שמיעה, טעם , ריח, מישוש, והקשבה של הלב....שים לב לנראה ולבלתי נראה, הקשב גם למילים, גם למנגינה וגם לשתיקה, רשום לעצמך התבוננויות, תובנות וציטטים נבחרים

 • שאלו את האנשים שתפגשו שאלות והקשיבו לתשובותיהם, לתהליך החשיבה, להרגשה שהם מבטאים. כמו כן עקבו אחר מחשבותיכם ורגשותיכם, שיפוטים ותפיסות שלכם וכיוב. נסו להקשיב ללא שיפוט, מתוך אמפתיה.

 • איספו מן הדרך רשמים, חפצים, תובנות .

 

 

לאחר הביקור: תחקור אישי וצוותי (כ15 דקות)

משתם הביקור מצא מקום נוח לתחקור עצמי, אנא שימרו על שתיקה, עכבו שיחות ופטפוטים עד אשר תסיימו את התחקר העצמי בנוגע לרשמים ולרישומים של ביקור זה.

שבו כ5 דקות בשקט, רשמו את מחשבותיכם ורגשותיכם כזרם תודעה העובר דרך היד... ואז קחו כ5 דקות להשיב על השאלות הבאות:

 • מה בלט? מה הדהים אותך? מה הפתיע?

 • במה הבחנתי בנוגע לעצמי ולתגובותיי? למה שמתי לב?

 • מה מסקרו אותך כעת? אילו שאלות חדשות צצות בך?

 

לאחר שסיימתם לרשום אישית התכנסו כצוות לתחקיר צוותי קצר:

 • כל אחד חולק את הבחנותיו, רגשותיו, מחשבותיו והרהוריו

 • לאחר שכולם דברו קחו עוד כ5 דקות לרישום אישי נוסף

 

חזרה למליאה לשיח קבוצתי

 

בילוי נעים ועבודה פוריה!

טובה אורבוך