Open Space Technology - מרחב פתוח

צילום: איריס קנר

הגישה מניחה שכפי שהאדם בורא את מציאות חייו, כך גם הארגונים

"

המרחב מזמן לארגון עושר של רעיונות ופתרונות ומשחרר אנרגיה של חדוות יצירה, תשוקה ואחריות ומייצר שותפות אמיתית בין כל חלקי השלם

"

טכנולוגיית המרחב הפתוח, מהי?

מאת: טובה אורבוך

 

טכנולוגית "המרחב הפתוח" הנה טכנולוגיה המאפשרת מפגש משמעותי בין מספר רב של אנשים בעלי עניין משותף לשם שיחה ודיון פתוח, יצירה של רעיונות וקבלת  החלטות.  בהגדרה מרחיבה ניתן לראות את פתיחת המרחב (Opening Space) כהשקפת עולם, כגישה לחיים, הרואה בקיום וביקום מרחב אינסופי הפתוח ונפתח לכולם כל הזמן; מניחה כי האדם בורא את מציאות חייו, כך גם הארגונים.

שיטה זו מאפשרת ביטוי ומנהיגות לכל אחד מהמשתתפים ובכך יוצרת הובלה על-ידי המתאים לעניין ו"המשוגע לדבר" ולאו דווקא של בעל התפקיד הרשמי או בעל השררה. מה שקורה הינו איסוף וניקוז של הרעיונות, האנרגיה והמנהיגות שנוצרים באופן טבעי בין אנשים, ורתימתם לקידום נושאים בפרק זמן קצר ובאיכות גבוהה.

 

 

איך זה פועל?

הרעיון הוא לכנס את כל בעלי העניין ובעלי האנרגיה והאכפתיות בנושא מסוים, על נגזרותיו השונות, במקום ובזמן אחד. כל החפץ מגיע.

במשך כשעה יוצר אוסף האנשים שהתקבץ סביב נושא את סדר היום שלו, על-ידי כך שכל אחד מהנוכחים רושם את אשר מעניין/מושך/מדאיג/מלהיב אותו ביותר בהקשר לנושא; מודיע על כך לכלל הנוכחים ויוזם מפגש זוטא (כשעה) במסגרת הכינוס הכללי במועד ובמקום עליהם הוא מודיע. כל הנושאים הללו נרשמים על "לוח המודעות הקהילתי" המורכב ממטריצה של מועדים ומקומות התכנסות אפשריים. כל מי שיוזם מפגש זוטא אחראי לכך שהוא יסוכם ויתועד (עקרי דיון, מידע, ידע, החלטות, סוגיות להמשך) באופן שנקבע מראש. הסיכום מוזן למסוף מחשב או מסוכם על דף ונתלה על הקיר. בתום הדיונים מרכזים את כל הסיכומים למסמך אחד, משכפלים ומחלקים לכל המשתתפים.

כל יום נפתח בכינוס של המליאה לצורך הודעות והחלטות ומסתיים בהתכנסות של המליאה לצורך הודעות, שיתוף בלמידה, מיקוד בסדרי עדיפויות וכו'. במשך היום פועלים לפי סדר היום שגובש בתחילת ההתכנסות.

כללי ההתנהגות מעטים ופשוטים ומכוונים לנטרל רגשי אשם והאשמה. האווירה משחקית ויצירתית. ברור כי כולם מגויסים ל"קטיף משותף" שיש להם עניין בו.

תפקיד המנחה הנו לפתוח ולהחזיק מרחב פתוח לדעות ולהתרחשויות חדשות ומפתיעות בתחום התוכן המוסכם. לשם כך הוא אינו מהווה בעל דעה או עניין בנושא אלא מעודד כל אחד להתנסות ולקחת אחריות, לבטא ולקדם את מה שחשוב לו ומה שקרוב ללבו  - כאן ועכשיו - ולשמור על אנרגיה חיובית ויצירתית.

כל מה שנדרש כדי לפתוח מרחב הינו להיות נכונים להיות מופתעים.

 

 

מה זה נותן?

בדרך כלל מפגש של מרחב פתוח נותן שלושה דברים לפחות:

-          תמונת רנטגן הולוגרפית של הארגון

-          שיח משמעותי, רעיונות ועשייה איכותית תוך זמן קצר בנושאים מורכבים

-          תחושה וחוויה עמוקה של קהילה

            בנוסף לשלוש אלה "המרחב הפתוח" מאפשר לפרטים צוהר לחוויה של ניהול עצמי והתארגנות עצמית (שלא תמיד היא קלה ונעימה) במרחב של אנשים רבים המנהלים את עצמם, התנסות בדמוקרטיה עמוקה. בה בשעה, המרחב מזמן לארגון עושר של רעיונות ופתרונות ומשחרר אנרגיה של חדוות יצירה, תשוקה ואחריות ומייצר שותפות אמיתית בין כל חלקי השלם.

 

 

היכן ומתי מיישמים?

שיטה זו מיושמת במגוון של מצבים ארגוניים וקהילתיים הדורשים קבלת החלטות מהירות ואיכותיות בתנאים של מורכבות, ניגודים , מבוכה וצורך דחוף ביישום.

כדי להציג מעט ממגוון אפשרויות השימוש במרחב פתוח נתייחס לשש קטגוריות יישום המשמשות דוגמא לסוגי השימושים הנעשים בארץ בשיטת ה"מרחב הפתוח":

 

1.    תכניות אסטרטגיות: ארגונים ציבוריים ועסקיים מיישמים תהליך המשתף רבים בשאלות אסטרטגיות ו/או בתהליך עיצוב תוכניות אסטרטגיות.

 

2.    פיתוח שותפויות: ארגונים ציבוריים ועסקיים מיישמים תהליך שבאמצעותו מאתרים ויוצרים שותפי-עניין ובעלי ברית לעשייה ולהוויה.

 

3.    בעיות בוערות: פיתוח פתרונות יצירתיים לשאלות ממוקדות/בעיות בוערות בארגונים עסקיים וציבוריים הזקוקים לפתרונות מהירים ומקיפים.

 

4.    שיתוף ציבור ופיתוח קהילה: יצירת תשתית משתפת לקהילות מורכבות (כמו מועצות אזוריות, קיבוצים וכד'), לדרך חיים של שותפות דמוקרטית והשתייכות קהילתית פורה.

 

5.    עיצוב תרבות ואקלים ארגוני: ארגונים עסקיים המבקשים לברוא יחד עם עובדיהם קהילה של אנשים השמחים וגאים בהשתייכותם לארגון.

 

6.    פיתוח אנשים: מיושם במסגרת הכשרות לפיתוחי מנהלים. 

 

7.    פיתוח תוכניות עבודה ותהליכי עבודה: עיצוב תהליכים לטווח קצר וארוך, פיתוח מבנים ארגוניים וקביעת דפוסי ניהול יומיומי.

 

 

עד היום נעשו בארץ בדרך זו למעלה מ – 1000 מפגשים, החל מארוכים (3 ימים)  וכלה בקצרים (3 שעות) במגוון של 8 משתתפים עד כ- 550 משתתפים במעגל מפגש אחד ואלפים במעגלי מפגש מקבילים.