מטריצת חלימה חברתית      Social Dreaming Matrix

ציטוט

"

טקסט חסר

 

כל רכיב מהווה עדשה שונה המביטה באירוע המוצג. הצטלבות הפרספקטיבות מסייעת להתבהרות המשמעות של התמונה המוצגת 
 

"