ייעוץ ארגוני קצר מועד  -  F.S.T  O.D

Focused Short Term Organizational Development 

ציטוט

"

טקסט חסר

 

כל רכיב מהווה עדשה שונה המביטה באירוע המוצג. הצטלבות הפרספקטיבות מסייעת להתבהרות המשמעות של התמונה המוצגת 
 

"